Returns

As a consumer, you are entitled to return the delivered goods, if unused and unopened, within eight days after delivery.

Return shipments must be sent in the original packaging (sealed packages may not be opened), undamaged and with sufficient postage.

You must report your return shipment to us in advance using the form 'register return' below

Shipments not registered will not be reimbursed.

The Iron Force Foundation (to which the project headbangerszine & gigs belongs) reserves the right not to refund anything or only part of the amount if it is clear that the products have already been used or have been damaged after receipt. We will of course communicate this in consultation.

 

Refund

If there is no damage, we will refund the full sale amount. PayPal payments will be refunded within three business days of return receipt. Refunds via the bank will be made on the first Tuesday after receipt of the returned goods

 

Retourneren

U bent als consument gerechtigd om het geleverde, mits ongebruikt en ongeopend, binnen acht dagen na levering te retourneren. Retourzendingen dienen in de originele verpakking, (gesealde verpakkingen mogen niet worden geopend)  onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden.

U dient vooraf uw retourzending bij ons te melden via onderstaand formulier 'registreer retourzending'.

Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed.   

Stichting Iron Force behoudt zich het recht voor om niets of slechts een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het duidelijk is dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. Uiteraard zullen wij dit in overleg communiceren.

 

 

Terugbetaling

Wij betalen u, indien er geen beschadigingen zijn, het volledige verkoopbedrag terug. PayPalbetalingen worden binnen drie werkdagen na retourontvangst vergoed. Terugbetalingen via de bank worden op de eerste dinsdag na ontvangst van de retourgoederen gedaan


Register Return / registreer retourzending  


Returnaddress / Terugstuuradres

 

Stichting Iron Force

T.a.v. de  VERZENDSPECIALIST

Lovense Kanaaldijk 5

5046 AV  TILBURG

Netherlands